free website hit counter

Green Power

Green Power

Istorija

Green Power je mlada i dinamična kompanija koja se izdvaja zbog svoje efikasnosti i sposobnosti na tržištu generatora.
Kvalitet proizvoda, besprekorni performansi, investicije u istraživanju i razvoju, dobro uspostavljeni sistem “Know-How”- samo su neke od tačaka koje su omogućile Green Power-u da se plasira na nacionalnom i međunarodnom nivou u proizvodnji i prodaji generatora.

Na prvom mestu je kompletno zadovoljenje potreba kupaca, tako da tehničko i prodajno osoblje Green Power-a radi naporno svakog dana, posvećujući najveću pažnju profesionalnoj kompetentnosti i uspostavljanju interpersonalnih veza sa kupcima.


Tehnologija

Green Power, kompanija specijalizovana za proizvodnju i prodaju generatora, prati tradicionalno radno okruženje koje je striktno povezano sa prirodom posla.

To omogućava kompaniji da na različitim proizvodnim lokacijama garantuje za odličan kvalitet rada, kao i radni vek, održavajući prijateljsku i neformalnu atmosferu.

Green Power-ova osnovna privilegija se sastoji u tome što kompanija omogućava da svi zaposleni rade u prijatnom, zdravom i sigurnom okruženju, imajući na raspolaganju najbolje adekvatne alate.

Iz tačke gledanja ličnih odnosa, kompanija je želela da se dugo zadrži na tradiciji, ali što se tiče proizvodnje, ona je uvek težila tehnološkom napretku.

Želja da se kupcima obezbedi samo najbolja usluga, podrazumeva i korišćenje inovativnih mašina novije generacije, besprekorni kvalitet sirovina, stalno istaživanje za poboljšanje proizvoda i uslova rada, kao i dostupnost i pouzdanost visokokvalifikovanog osoblja.


Sedište

Istorija Green Power-a, lidera u proizvodnji generatora, počinje i striktno je povezana sa teritorijom Montefeltro. Green Power fabrike leže u područjima zaleđa Pesaro, oblasti koja povezuje 4 regiona centralne Italije:  Marche, Emilia Romagna, Toscana i Umbria.

Ovaj miks oblasti, različitih dijalekata, običaja i tradicija, koje su istovremeno tako blizu i tako daleko, predstavlja neosporivu odliku ove teritorije. Zato je kompanija svesna o neprocenjivoj dodatoj vrednosti predstavljenoj na teritoriji na kojoj se Green Power nalazi, da usvoji ekološko ponašanje.

Zaštita životne sredine je prioritet, podržan uverenjem da bilo koja proizvodna aktivnost nastala na ovoj teritoriji mora biti podneta sa najvećom saglasnosti sa važećim pravilima o okolini. Zbog svoje lepote i neprocenjive vrednosti, ova okolina mora biti sačuvana i ostati nepromenjena za buduće generacije.


Profil Kompanije


Za više informacija posetite zvanični sajt Green Power.