free website hit counter

Kompresori

Osnovna funkcija kompresora je da kontinuirano pretvara dovedenu mehaničku energiju u pneumatsku energiju (energiju sabijenog vazduha). Osnovne karakteristike kompresora su protok, tj. količina sabijenog vazduha izražena u l/min i postignuti pritisak izražen u bar. Protok sabijenog vazduha određuje se zapreminom vazduha u m³/h, na usisnoj strani, pri stalnom atmosferskom pritisku i normalnoj temperaturi.


Mehanizam za pretvaranje energije predaje mehaničku energiju zahvaćenoj zapremini vazduha posredstvom odgovarajućih mehaničkih sklopova s pokretnim delovima, tako da je njegova funkcija pretvaranje mehaničke energije u pneumatsku. Klipni kompresori koriste pokretni klip u cilindru i motorni mehanizam, dok kod vijčanih kompresija se sprovodi rotacijom dva spiralna vijka (muški i ženski), između kojih je se nalazi vazduh. Smanjenjem zapremine vazduha usled međusobnog uparivanja žlebova vijaka dolazi do komprimovanja vazduha. S obzirom da je ovo kontinuiran proces, ova vrsta kompresora ne stvara mnogo buke, radi tiho i lagano.

  • MICHELIN Kompresori

    Asortiman MICHELIN prenosnih kompresora predstavlja kvalitetne jedinice iz pouzdanog imena.