free website hit counter

Pneumatski alati i oprema

Pneumatski alati funkcionišu uz pomoć kompresovanog vazduha koji na bazi pritiska ostvaruje pokretanje alata.