free website hit counter

Teleskopski viljuškari - telehendleri

Telehendleri predstavljaju terenske viljuškare sa teleskopskim mehanizmom za rukovanje teretom. Oni označavaju novu generaciju terenskih viljuškara, a prihvaćeni su u nekim armijama i kao vojni terenski viljuškari.

Prve konstrukcije teleskopskih viljuškara nastale su modifikovanjem građevinskih mašina (utovarivača sa kašikom) i poljoprivrednih traktora. Uvođenjem novih tehnologija u građevinarstvu, poljoprivredi i industriji podstakli su razvoj telehendlera.